STUDIO KRØGER

LOGO

Den skrevne logoen er i skrifttypen Josefin Sans i tynn/300 vekting. Hvis du ser oppe til venstre på denne siden så er det logoen. Alt i uppercase og 4% bokstavavstand. 

Last ned logopakke her

BRANDMARK

Der hvor det ikke gir hensikt å bruke full logo, kan man bruke brandmark. Appikon, i sosiale medier og andre steder med liten flate kan man bruke Øen. Til forskjell fra andre logoer bruker man ikke skreven logo og brandmark i sammenheng for Studio Krøger. Det er enten eller.

Last ned brandmark her

TEKST

Skrifttypene som benyttes er begge tilgjengelig gratis på Google Fonts. Alle overskrifter er i Josefin Sans i 400 vekting. Brødtekst er i Lato helt standard ut av boksen. De kan både refereres til i kode og lastes ned til bruk i applikasjoner. 

FARGER

Primær svart #181818

Primær hvit #ffffff

Tekst svart #2B2626

Dekor Atlanter #0B486B

Grå #F1F1F1

BILDER

Bilder er vist for det meste som 4:3. Bilder som er lastet opp som 16:9 vil enten vises i full bredde, men i noen tilfeller paddes til 4:3, så husk å ha litt safe zone. For pen listing  i gallerivisning lager vi også 1:1 kvadratiske visninger som preview.